Historiek

Het ontstaan van de vzw Sport en Speelpleinen gaat al terug tot de jaren ‘70. In die tijd kende het dorp Eindhout een plotse bevolkingsgroei. Vele jonge gezinnen vestigden zich en al vlug bleek er een nood aan gestructureerde spel- en sportopvang. 

Een enthousiast groepje dorpelingen stak de hoofden bij elkaar en in oktober 1971 werd er een vzw opgericht met als doelstelling de recreatiesporten en het spel in al haar facetten te bevorderen. Na een bescheiden start groeiden verschillende activiteiten onder de vzw. Dankzij de vrijwillige inzet van de inwoners uit Eindhout is de vzw gegroeid tot wat zij tot op heden is. De vzw wil in de eerste plaats ten dienste staan van alle inwoners van Laakdal.

Gelegen in een bosrijke omgeving,kan jong en oud zijn gading vinden hetzij in de speeltuin, kantine, kleine zaal en feestzaal.

Speeltuin Dennenoord.

 Deze is gelegen nabij de dorpskern van Eindhout maar niettemin volop in de bossen ondergebracht. Het is een schoolvoorbeeld van hoe men met relatief weinig middelen en op een vrijwillige basis sport en spel kan bevorderen.

De diverse speeltuigen werden oordeelkundig ingepland in de beboste omgeving. Om de speeltuin uitdagend en aantrekkelijk te maken en te houden, worden deze goed onderhouden en wordt er regelmatig een nieuw speeltuig aangekocht.

De speeltuin is voor iedereen toegankelijk. De kantine is open vanaf Pasen tot het laatste weekend van september. In schoolvakanties is ze alle dagen open, tijdens de schoolweken in het weekend en op woensdagnamiddag. De openingsuren zijn vanaf 13.00u tot 18.00u .of langer na afspraak

De kantine wordt opengehouden door vrijwilligers. Op deze manier kunnen de prijzen van de dranken democratisch worden gehouden en wordt iedereen betrokken in onze organisatie. Op de vraag “Wat krijgen we terug voor het openhouden van de kantine” is een eenvoudig antwoord te geven: “Dat deze prachtige speeltuin blijft en dat je steeds weer kan komen.” 

Heb je interesse om ook eens een dag de kantine open te houden,of bij een van de vrijwilligers te helpen, dan mag je zeker contact opnemen, of kom gewoon eens binnen . 

 

Feestzaal Dennenoord. 

 

Omstreeks 1975 werd een houten zaal aangekocht van het toenmalige Amoco. In die periode deed deze dienst als feestzaal en was ook geruime tijd een vaste stek voor jeugdkampen. Na een brand werd om veiligheidsredenen deze zaal gesloten.

In 1996 is men met een groep vrijwilligers begonnen met het oprichten van een nieuw onderkomen. De werken werden beëindigd in 1999. Sedertdien beschikken we opnieuw over een zaal waarin een 300-tal mensen kunnen plaatsnemen en die voorzien is van moderne accommodatie met uitgeruste keuken en toebehoren. De zaal wordt nu vooral gebruikt voor allerhande feestelijkheden, recepties, vergaderingen,tentoonstellingen, eet dagen of culturele activiteiten.

Bouwen van een nieuwe kantine

 

 Om te blijven voorzien in de noden van de verenigingen, zowel jong als oud, startten we in 2010 met een nieuw bouwproject.  Alleen op deze manier kunne we onze klanten de juiste service blijven garanderen.

Het bouwen van deze kantine hebben we niet alleen gedaan.

We kregen de hulp van niet minder dan 4 scholen uit de regio die  samen zullen werken om deze realisatie tot een goed einde te brengen.

Het gaat hier over Sila Westerlo, Kogeka Geel, GO! Malle en Tongelsbos.

Dit zijn scholen van verschillende netten die willen laten zien dat het ook op dit niveau mogelijk is om op een goede manier samen te werken en zo ervoor te zorgen dat al deze jongeren recht hebben op degelijk onderwijs.

Met dit project kunnen de leerlingen buiten de school werken waardoor ze een kans krijgen om alle praktijkervaringen om te zetten en te toetsen door het realiseren van een mooi bouwproject. Een praktijkervaring die nog jaren meegaat en waar ze later zelf nog van kunnen genieten.

Dit gebeurde met voldoende bijstand van leerkrachten, architect, veiligheidscoördinator en opleidingsmensen uit de verschillende aspecten van de bouwsector.

Er werden voldoende veiligheidsmaatregelen genomen waardoor de kinderen die kwamen spelen in onze speeltuin

geen hinder zouden ondervinden van deze werkzaamheden.De nieuwe kantine is officieel geopend in mei 2018

Ben je nieuwsgierig? Kom dan zeker eens kijken naar onze nieuwe kantine en klein zaaltje , beiden uitgerust met een keuken,

en samen kunnen dan jullie kinderen of kleinkinderen genieten van de gloednieuwe speeltuigen. 

Het bouwen van een nieuwe kantine was niet enkel nodig omdat de bestaande verouderd is maar ook omdat we meer verenigingen huisvesten in deze kantine.

De verenigingen die daardoor een permanent verblijf realiseren met deze bouw zijn Speeltuin Dennenoord,Chiro, kvg , De penseelvrienden, De Zeeduivel,  FERM, KWB, Zonnerun ,Samana,Femma, Gezinsbond, hobbyclubjes  en wie weet welke nog in de toekomst.

Natuurlijk blijft er de mogelijkheid om leuke verjaardag- en andere feestjes te geven.

Dankzij de inzet van menige vrijwilligers  kunnen we vzw Sport en Speelpleinen draaiende houden.

 

Iedereen die zich wil engageren in de vzw, is dan ook altijd van harte welkom.

Het bestuur.